wereldvrouwen

Wereldvrouwen

Onze recensie

‘Girl power’, het is een begrip met verschillende betekenissen, maar in essentie gaat het om zelfbewustzijn bij meisjes en vrouwen. Daar draait het ook om in dit boek, dat zich op de achterkant rechtstreeks tot meisjes richt: ‘Van Anne Frank tot Malala: de 50 dappere vrouwen en meisjes in dit boek hebben de wereld voorgoed veranderd. Laat je inspireren – ook jij kunt het verschil maken.’ Het boek brengt de wereldvrouwen samen in vijf groepen: sterke leiders, creatieve geesten, wereldverbeteraars, slimme denkers en dappere helden. Veel namen zijn algemeen bekend: Elizabeth I, Hatsjepsoet, Ghandi, Frida Kahlo, Moeder Teresa, Marie Curie, Anne Frank of Mamala Youzafzai. Tegelijk is het veelzeggend dat heel wat van de beroemde vrouwen in het boek de meeste lezers weinig of niets zullen zeggen, ook al hebben ze hun stempel gedrukt op de geschiedenis, kunst of wetenschap. Voor veel lezers zal het echt een verrijking zijn te lezen over Mirabai, een Indiase dichter, zangeres en vereerster van Sri Krisna uit de 16e eeuw, over Mary Seacole, een Jamaicaans-Schotse verpleegkunde, schrijver en held in de krimoorlog of over Rigoberta Menchi, een Mayaanse mensenrechtenactiviste.

De namen geven meteen een staalkaart van de diversiteit die een van de pluspunten van het boek vormt. Een ander pluspunt is dat de teksten in een heldere taal zijn opgesteld. Elk portret bestaat uit drie korte tekstblokken onder een verhelderende kop, waarvan de laatste telkens verduidelijkt hoe de vrouwen het verschil maakten. Rond de tekstblokken staan foto’s en tekeningen, die voor een aantrekkelijke bladspiegel zorgen. Interessant zijn ook de citaten, die niet alleen de vrouwen typeren, maar ook de lezers kunnen inspireren, zoals het volgende van Menchi: ‘De wereld kan alleen veranderen als we bereid zijn om zelf te veranderen.’ Sommige teksten houden ook een waarschuwing in voor onze wereld van vandaag, zoals die over de moord op de Griekse denker Hypathia uit de 4e eeuw, die waarschuwt voor religieus extremisme.

De beknopte teksten hebben als voordeel dat je snel de kern kunt vatten, maar als nadeel dat er veel verloren gaat van de complexe persoonlijkheden of de context waarin de vrouwen leefden. Er is ook nauwelijks ruimte voor negatieve kanten. Zo wordt bij de Chinese keizerin Wu Zetian uit de 7e eeuw wel vermeld dat er ook kritiek op haar bewind was, maar wordt daar verder niet op ingegaan. In het licht van de bedoeling van het boek om meisjes te inspireren is dat begrijpelijk, maar tegelijk verlies je zin voor nuancering. Achter in het boek staat een lijst met getekende portretten met geboorte en sterfdatum, een woordenlijst en een register. Dat laatste geeft nog eens de verscheidenheid van het boek aan, bij de D bijvoorbeeld komen trefwoorden bij elkaar als dans, Davison, dier en DNA. Alles samen een inspirerend boek.

Jan Van Coillie

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur