Wat geloof jij?

Wat geloof jij?

Onze recensie

Op de cover van Wat geloof jij? staan vijftien kinderen. Ze bidden. Dat zien we aan hun houding en hun kledij. Geloof is in onze samenleving niet altijd vanzelfsprekend. En toch zijn er over de hele wereld mensen die geloven en andere die niet geloven. Wat is geloof eigenlijk en hoe krijg je het geloof? Op welke grote levensvragen zoeken de godsdiensten een antwoord?

In dit boek komen vooral kinderen aan het woord. Ze vertellen over hun eigen godsdienst, over hoe ze het geloof met hun ouders beleven en wat het voor hen betekent.

De meeste aandacht gaat naar zes grote wereldgodsdiensten: het hindoeïsme, het boeddhisme, het sikhisme, het Jodendom, het christendom en de islam. Bij elke godsdienst staat een symbool. Het symbool van het boeddhisme is het wiel van Dharma (= kennis) dat Boeddha in beweging zette. Het wiel verwijst ook naar de cyclus van leven en dood. Voor het christendom is het belangrijkste symbool het kruis van Jezus, die gestorven en verrezen is. Het geloof wordt vaak kernachtig samengevat. De vijf zuilen van de islam, de vier doelen van het hindoeïsme, de tien geboden van de joden en de christenen vragen elk op hun manier respect voor God en voor de mensen, je plicht doen, bidden en delen met de armen. christenen, joden en moslims geloven in één God. De joden noemen hem Jahweh, de moslims Allah. Het hindoeïsme kent veel goden. De belangrijkste zijn Brahma, Shiva en Vishnu. Veel hindoes vereren een god die voor hen een bijzondere betekenis heeft bijvoorbeeld Ganesh met het olifantenhoofd. Hij is de god van het succes.

In bijna alle godsdiensten vind je een heilig boek of heilige teksten. De joden hebben de Thora, de christenen de Bijbel en de moslims de Koran. Ook de sikhs hebben een Heilig boek de Goeroe Granth Sahib. Zij beschouwen dat boek als het levende woord van God. Als ze eruit voorlezen wuiven ze uit eerbied met een waaier van dierenhaar (= de chauri). In het boeddhisme en het hindoeïsme is het huisaltaar belangrijk, in andere godsdiensten gaat men meestal naar een plek om samen met anderen te bidden: de tempel, de synagoge, de moskee, de kerk, en voor de sikhs de gurdwara. Elke godsdienst heeft heilige plekken of bedevaartsoorden zoals de Ganges voor hindoes, Mekka voor de moslims, de Klaagmuur in Jeruzalem voor de joden of de Gouden Tempel van Amritsar voor de sikhs. Wat geloof jij? besteedt ook veel aandacht aan feesten. Divali, Chanoeka, Wesak, Kerstmis of het Suikerfeest geven het leven kleur. Dan beleef je immers samen met je ouders of met de grote familie hoe het geloof mensen bij elkaar brengt en oproept om goed te leven bijvoorbeeld door te delen met wie minder heeft. Meestal zijn er dan bijzondere maaltijden, snoepgoed en cadeautjes.

Om bij een godsdienst te behoren zijn er aparte rituelen zoals het doopsel en de eerste communie voor christenen, de bat/bar mitswa voor joodse kinderen of het toetreden tot de Khalsa voor sikh-jongens.

In een laatste deel komen kort een aantal minder bekende geloven aan bod. De aanhangers van het jainisme zijn overtuigde vegetariërs. Ze mogen geen enkel levend wezen kwaad doen. Het Bahái-geloof ijvert voor verzoening en eenheid onder de verschillende godsdiensten.

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur