Te veel verdriet voor één hart

Te veel verdriet voor één hart

Onze recensie

Ed Franck vertelt in dit boek vier tragedies van Shakespeare (Hamlet, Othello, King Lear en Macbeth) in toegankelijk proza zodat ook tieners en adolescenten ervan kunnen genieten. Hieronder volgt een korte inhoud van de vier tragedies. Wie met Shakespeares werken vertrouwd is, zal merken dat enkel de belangrijkste verhaallijnen eruit gelicht zijn.

– In Hamlet wordt de koning van Denemarken door zijn bloedeigen broer Claudius vermoord. Vervolgens eist deze de troon op en nadat hij tot koning is gekroond, huwt hij zelfs de weduwe van zijn broer; zodoende wordt hij de stiefvader van Hamlet, prins van Denemarken. Zijn daad zou ongemerkt voorbij gegaan zijn, ware het niet dat het spook van de vermoorde koning bij middernacht langs het koningsslot waart en Hamlet over Claudius’ euvele daad inlicht. Wat volgt, is een ingenieus plot dat verwoordt hoe Hamlet gewrongen raakt tussen zijn vaders roep om wraak en zijn eigen goede inborst. Helaas moord brengt alleen maar ellende en nog meer dood teweeg.

– In Othello of De Moor van Venetië lees je over Othello en Desdemona. Beiden worden hopeloos verliefd en na een korte romance trouwen ze, zwaar tegen de zin van Desdemona’s vader die zijn dochter liever niet met een Moor getrouwd weet. Dan is er ook nog Jago, één van Othello’s officieren. Hij is jaloers omdat Othello Cassio en niet hem tot luitenant benoemde. Deze haatdragende Jago zint op wraak. Met zijn geslepen tong en sluw gekonkel weet hij Othello ervan te overtuigen dat Desdemona en Cassio een affaire hebben. Othello, in zijn liefde en trots gekrenkt, vermoordt Desdemona en als hij Jago’s ware aard ondekt, slaat hij de hand aan zichzelf.

– In Koning Lear maken we kennis met de bejaarde koning Lear en zijn dochters Gonoril, Regan en Cordelia. Met het oog op zijn aftreden wil koning Lear zijn grote rijk (Brittannië) onder zijn drie dochters verdelen. Het grootste stuk is voor die dochter die hem bewijzen kan dat zij hem het meeste liefheeft. Daar waar Gonoril en Regan hun liefde liederlijk beschrijven, doet Cordelia er het zwijgen toe. Haar liefde is groter dan woorden. Omdat Koning Lear vleierij beter begrijpt dan een oprecht hart, verbant hij Cordelia en verdeelt hij het rijk tussen Gonoril en Regan. Vrij snel maakt Lear echter kennis met de ware verraderlijke aard van zijn oudste dochters. Wat volgt is ruzie en getwist en de oude Lear verliest zijn verstand. Gonoril en Regan proberen elk afzonderlijk de macht naar zich toe te trekken. Maar dat laatste is buiten Cordelia om gerekend. Zij is ondertussen getrouwd met de Franse koning en met haar Franse troepen wil ze haar vaders positie in ere herstellen. Als beide partijen op elkaar stoten, barst een strijd los die uiteindelijk alleen maar verliezers zal kennen.

– In Macbeth vertelt Shakespeare over de op- en ondergang van de moedige Schotse generaal Macbeth. Na een zegetocht ontmoet Macbeth drie heksen, die hem voorspellen dat hij ooit koning van Schotland zal worden. Hoewel Macbeth aanvankelijk nog aan hun woorden twijfelt, raakt hij al snel verteerd door zijn eigen ambitieuze gedachten en aangezet door zijn vrouw doodt hij koning Duncan en neemt bezit van diens troon. Maar daar waar hij een goed legeraanvoerder was, ontpopt hij zich nu tot een tirannieke heerser, die, overmand door schuldgevoel en angst voor ontmaskering, steeds meer getrouwen doodt. Dit bloedbad leidt Macbeth en zijn meedogenloze vrouw naar krankzinnigheid en dood.

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur