Stoere sprookjes over superhelden

Onze recensie

Luke Walker, Doctor Who, Iron Man en Superman: welk kind spiegelde zich niet aan één van deze moderne helden? Helden zijn echter van alle tijden en culturen. Zo verzekert ons het voorwoord van deze prachtige, laaggeprijsde uitgave, die een staalkaart biedt van wat de wereldliteratuur op dat vlak te bieden heeft. We lezen over krijgersdochter Hua Mulan uit China, Hanuman, dochter van de Indiase apenkoning, de hemelgodin Inanna uit het oude Sumer, Sheherazade, dochter van de grootvizier uit het Midden-Oosten, plaaggeest Loki uit Scandinavië en de spin Anansi uit Ghana.

Drie keer is de hoofdfiguur een heldin, twee keer een dier (een spin en een aap) en slechts één keertje een mannelijke held. Heldendom is dus voor alle levende wezens weggelegd. Dat is de inclusieve, optimistische ondertoon van alle verhalen. Bovendien is niet zozeer het bezit van superkracht of magische vermogens een voorwaarde om heldendaden te verrichten. Met zelfopoffering, simpel boerenverstand, het gebruik van je natuurlijke talenten, mededogen en vooral onbevreesdheid kom je al een heel eind weg.

Vier verschillende auteurs tekenden voor de bondige, maar toch voldoende lees- of vertelstof biedende verhalen. Uiteraard gaat het om navertellingen, maar nooit heb je het gevoel dat je een synopsis leest of wat lui en snel herkauwwerk. Voor deze uit het Engels vertaalde uitgave mag dit ongetwijfeld mede op het conto van Imme Dros geschreven worden. De naam van deze meervoudig gekroonde en gelauwerde vertaalster staat terecht prominent op de kaft. Wat een heerlijk, vlot weg lezend proza! Het herinnert ons eraan dat veel navertellingen dit niveau eenvoudigweg niet halen. De heldere en eenvoudige dialoogjes, de goed in elkaar hakende zinnen en de spannende opbouw zorgen ervoor dat de zeer jonge lezer met deze bundel aan de slag kan. De heldenverhalen zijn natuurlijk ook uiterst geschikt om voor te lezen.

De zeer aantrekkelijk vormgeving van het boek mag hier niet onvermeld blijven: een harde – ja, stoere – kaft, een geel leeslintje en verbluffend mooie, paginavullende illustraties van zes verschillende artiesten. De smaakvolle, uniforme kleurenkeuze zorgt ervoor dat het boek toch als een eenheid overkomt. Leuk is ook dat de illustraties de sfeer van de cultuur van afkomst vertolken.

Twee verhalen in de bundel zijn een pleidooi op zich om verhalen te vertellen, en verklaren ook hoe we al die verhalen kennen. De heldendaden van de spin Anansi zorgen ervoor dat de hemelgod Nyame een kist vol verhalen opent en Sheherazades vertelkunst doet de Sumerische koning een bibliotheek oprichten. We kunnen de helden van dit boek alleen maar dankbaar zijn omdat door hen die spannende avonturen in dit voortreffelijke boek te lezen zijn!

Dirk Tavernier

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur