Reservetijd

Reservetijd

Onze recensie

Maxim en Niels zijn onafscheidelijk sinds ze samen in de eerste klas terechtkwamen. Ook als prille twintigers gaan ze nog steeds samen op stap en delen ze dezelfde hobby’s – ijshockey en motorrijden. Het leven van Niels wordt door elkaar geschud als Maxim na een motorongeluk in een diepe coma belandt. Bijna elke dag loopt hij langs in het ziekenhuis.

Omdat er nauwelijks vooruitgang te bespeuren is, besluit Niels om een dagboek bij te houden, zodat hij zijn vriend later kan vertellen wat er tijdens die comatijd gebeurd is. Niels noteert nauwkeurig zijn dagelijkse activiteiten. Ziekenbezoek speelt daarin een belangrijke rol. Hij leest zijn vriend voor uit de krant, praat met andere bezoekers, observeert het gedrag van de ouders van Maxim en van diens vriendin Nele. Af en toe praat hij met de dokter die Maxim behandelt.

Maar er is natuurlijk ook leven buiten het ziekenhuis. Niels is net gestart als stagiair in een tehuis voor mensen met een psychische aandoening, dat hij de naam ‘Rarevogels’ meegeeft. Hij ontpopt zich als een toegewijde medewerker die veel om de bewoners geeft. Ook in zijn werkomgeving observeert hij het gedrag van mensen. Naast de patiënten zijn dat de directrice, zuster Walrika en Iris Redlich, een jonge psychologe met wie Niels een kortstondige relatie heeft. Van de gasten krijgen vooral de oude mevrouw Stemmerle en Florian veel aandacht. Samen met zuster Walrika probeert Niels hen te helpen om de ballast uit het verleden op te ruimen. Als hij slaagt, voelt hij zich gelukkig en ervaart hij zijn werk als zinvol.

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur