Pjotter zegt altijd ja

Onze recensie

Steven Gielis is lector orthopedagogie aan de AP Hogeschool te Antwerpen. Hij is tevens oprichter en bezieler van ZITDAZO, een community die ouders en opvoeders ondersteuning biedt rond thema’s als zelfvertrouwen, hoogsensitiviteit en persoonlijk welzijn bij kinderen.

Dit boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel (14 pagina’s) lezen we het verhaal van Pjotter, die moet leren omgaan met situaties waarin anderen meer vragen van hem dan hij zelf kan of wil geven. In het tweede deel  wordt concreet ingegaan op de vraag hoe je als ouder of opvoeder een rol kan spelen in het opbouwen en vergroten van het zelfvertrouwen bij een kind.

Pjotter is een schattige, vriendelijke, aaibare, hulpvaardige otter die in het grootste woud ter wereld woont. Hij wil aardig zijn, staat altijd klaar om anderen te helpen en zegt daarom altijd ja. Maar daarbij vergeet hij soms aardig te zijn voor zichzelf en zegt hij wel eens “ja” als hij eigenlijk liever iets anders zou doen. Met het gevolg dat de andere dieren minder rekening houden met hem en steeds meer eisen. Hij voelt er zich soms een beetje triest door en vraagt raad aan de oudste, meest wijze uil van het land. De gevoelens van Pjotter zijn duidelijk zichtbaar op de ingekleurde potloodtekeningen. Bij hem, zowel als bij de andere afgebeelde dieren domineert de schattigheid.

Het tweede deel vertrekt van de overtuiging dat kinderen met een laag zelfvertrouwen kunnen groeien in attitude. Als het zelfvertrouwen groeit, wijzigt vaak ook het gedrag: het kind leert nee te zeggen “ik wil dit niet”, of vindt de moed om ergens aan te beginnen “ik kan dit wel”.

Hier worden handvaten, nuttige concrete tips en tricks aangereikt aan ouders en opvoeders, die ze kunnen gebruiken om hun kinderen te helpen om hun zelfvertrouwen op te bouwen en te vergroten.

Vertrekkend vanuit concrete situaties en getuigenissen, worden bruikbare en praktische oefeningen uitgewerkt om samen met je kind uit te voeren. Er wordt een, ook voor kinderen,  zeer begrijpelijke taal gehanteerd. De voorbeelden zijn herkenbaar en de materie is ondergebracht in acht overzichtelijke hoofdstukken.

  • Zelfvertrouwen kan je trainen.
  • Elke situatie is anders.
  • Dit ben ik. (goed zicht krijgen op het eigen functioneren, de eigen krachten en talenten)
  • Doelen stellen. (planmatige aanpak met concrete doelen; actiepunten voor personen uit de omgeving)
  • Praten over gevoelens.
  • (kinderen leren hun hoofd leeg te maken, prikkels van de afgelopen dag te verwerken)
  • Van proberen kun je leren. (oefenen op lichaamstaal; rollenspelen)
  • Een positieve mindset. (negatieve, niet-helpende gedachten leren vervangen door een positieve mindset)

Een bruikbaar, handig boek, dat ook het inzicht van de ouders/opvoeders kan vergroten.

 

Myriam Vanderzeypen

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur