Lieve vriendin

Onze recensie

Dit is geen boek waar ik meteen naar zou grijpen, mocht ik het in de boekhandel zien liggen. De kaft oogt me wat te grauw en pathetisch.  Maar het boek verraste me toch op een aangename manier. De illustraties binnenin zijn van betere kwaliteit en de inhoud heeft beslist zijn waarde.

Lieve vriendin is in wezen een poëtische brief, in korte stukjes over een dertigtal geïllustreerde pagina’s uitgesmeerd. De titel van het prentboek is de aanhef van die brief.

Aan het woord is een jongen of een jongeman. De brief is ondertekend door ‘je vriend’, de illustraties suggereren eerder jonge tot zeer jonge personen en lijken verschillende tijdsbestekken weer te geven. De auteur van de brief vertelt wat de relatiebreuk of het eenzijdig beëindigen van de vriendschap met hem doet. De  paragraafjes  halen herinneringen op en vertellen hoe ontzettend veel hij van haar gehouden heeft. Tenslotte spreekt de briefschrijver  nog de wens uit dat de lieve vriendin  gelukkig mag worden.

Uit de sobere bewoordingen spreekt veel pijn en verdriet. De emoties slingeren van opkomende boosheid tot dankbaarheid om wat geweest is. Ook komt het  nodige fanatisme aan bod dat een jonge teleurgestelde in de liefde vaak kenmerkt (en waar de omstaanders vaak al te relativerend over doen): ‘nooit had ik een betere vriendin en nooit wil ik een andere’.

Mij lijkt dit poëtisch-epistolaire prentboek een ideaal gelegenheidsgeschenk. Om iemand te troosten die lijdt onder een relatiebreuk of om een vriendin die uit je leven verdwenen is een laatste boodschap te sturen. Leuk is dat in het boek een mooi velletje briefpapier zit zodat je bij het geschenk  nog een persoonlijke noot kan  schrijven. Op liefdesverdriet staat geen leeftijd. De aanduiding ‘10+’ is dan ook geen  beperkende leeftijdscategorie.

Dirk Tavernier

 

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur