Kelderkind

Kelderkind

Onze recensie

Het boek gaat enerzijds over Manfred Ostheim, een man met een hazenlip. Anderzijds over de mysterieuze Kaspar Hauser. Zij blijken uiteindelijk iets gemeen te hebben…

Kaspar Hauser wordt op Pinkstermaandag 1828 gevonden op de Unschlittplatz in Neurenberg. Hij ziet er armzalig uit, kan niet veel zeggen – enkel ‘wille ruiter worden als vader’ – en kan amper lopen. Twee brieven, een vreemde rozenkrans en een Bijbeltje zijn alles wat hij bij zich draagt. Niemand weet wie hij is of waar hij vandaan komt. Zijn naam komt in het nieuws en mensen willen naar hem komen kijken.

De burgemeester, een dominee en liefhebbende mensen nemen zijn lot ter harte, maar anderen beschouwen hem als een leugenaar en een bedrieger. Isolde neemt hem ten slotte onder haar hoede en probeert te achterhalen waar deze geheimzinnige jongen vandaan komt. Kaspar leert ontzettend snel. Op vraag van Isolde schrijft hij zijn levensverhaal neer. Maar al snel blijkt dat Kaspar niet veilig is. Wie is deze jongen toch?

De man die hier meer van weet, is Manfred. Kaspar groeide op in de stilte en de duisternis van een kelder. Eten en drinken werden hem aangereikt. Vele jaren was hij niemand. Toen kwam Vaterman die hem tot iemand maakte. Hij kreeg een speelgoedpaardje, een naam en een toekomst.

Manfred, de man met een hazenlip, werd als kind ontzettend gepest omwille van zijn uiterlijk. Hij was een misvormd kind dat anderen angst aanjoeg. Op een dag wordt hij geholpen door Johann Hennenhofer, een kleine jongen op zijn school. Manfred is hem ontzettend dankbaar en zegt hem dat hij iets wilt terugdoen. ‘Als je ooit mijn hulp nodig hebt, dan roep je me.’

Ondanks zijn uiterlijk hielden zijn ouders van Manfred, ze geloofden dat hij een toekomst had. Zijn moeder koesterde hem, voor zijn vader was hij een kleine koning. Maar het leven verloopt niet steeds naar wens.

Na de dood van zijn vader wordt alles anders. Een boze stiefvader behandelt de kleine Manfred als een rivaal; de duur betaalde operatie mislukt en het mooie babybroertje herinnert hem dagelijks aan zijn eigen lelijkheid. Na de dood van zijn moeder gaat Manfred zijn eigen weg. In het leger vindt hij eindelijk erkenning en iemand geeft hem een plaats en een opdracht aan het hof, helaas niet zonder eigenbelang.

Daar wordt Manfred verliefd op het kindermeisje Rosita en ondanks zijn schichtig hazenbestaan is hij even gelukkig. Maar ook dan loopt het weer fout. Politieke intriges aan het hof vergiftigen dat vleugje geluk. Jaren later verschijnt Johann terug in Manfreds leven en hij heeft zijn hulp nodig. Johann is ondertussen officier en vraagt hem te spioneren.

Hoewel Hennenhofer een goede vriend lijkt te zijn, maakt hij misbruik van zijn positie. Stilaan komt Manfred hierachter. Maar kan hij nog iets veranderen? Manfred wil zich wreken op Vlinderhuid, de babyjongen die onbewust zijn dromen stuksloeg. Hij wil zich wreken, maar kan niet. Telkens als hij dat kind in de ogen ziet, kijkt hij ook in de doffe spiegel van zijn eigen kindertijd.

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur