Isa en Max en het vliegende skateboard

Isa en Max en het vliegende skateboard

Onze recensie

Een spannend verslag van een mysterieus avontuur… Kijk eens naar het hart van een zonnebloem, hoe mooi die pitten zich in spiraalvormige structuren draaien. Waarom dat zo is, kom je te weten in Isa en Max en het vliegende skateboard , een kinderboek geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar waarin wetenschap en spiritualiteit op een speelse manier samen komen.

Isa en Max ontmoeten toevallig, op het einde van hun straat, professor Lophi, een man die als vreemd wordt ervaren door de anderen maar die Isa en Max een onvergetelijke krokusvakantie bezorgt. De professor laat zien hoe beperkt onze zintuigen zijn, hoeveel er gebeurt in de wereld wat wij niet kunnen zien en horen. Dat materie eigenlijk een illusie is.

Ook als volwassene ben je soms verrast bij de uitvoering van sommige proefjes, bv. als de professor laat zien hoe water reageert op woorden en emoties omdat water – de hoofdsubstantie van ons menselijk lichaam – een geheugen heeft. Maar Isa en Max blijven niet in het laboratorium van professor Lophi. Op een dag ontdekken ze een mysterieuze deur die hen tot het centrum van de aarde brengt. Vanaf dat moment komt het verhaal losser te staan van de realiteit en krijgt het een meer avontuurlijke dimensie.

De kinderen ontmoeten aardlingen en boomnimfen, komen in een tijd waarin dinosauriërs nog niet zijn uitgestorven, gaan zelfs door een ruimte-tijd-poort waardoor ze in het gebied tussen de aardkern en het aardoppervlak belanden en ontmoeten Isaac Newton in zijn werkkamer in Londen in 1723. Tijdens hun reis horen Isa en Max voor het eerst over de supersnaartheorie, ze spelen een kwantummechanisch spel, ze voelen hoe een boom leeft, en zien wiskunde niet meer als dat saaie vak maar als de taal van de vijfde dimensie waarin je denkt met je hart, op zoek naar eenheid. En ze kunnen enkel weer naar huis als ze door het zwarte gat in het centrum van de Melkweg durven te springen. Verschillende mysterieuze – schijnbaar irrationele – fenomenen worden in 17 bondige hoofdstukken binnen een meer rationeel wetenschappelijke achtergrond gekaderd.

Schetsmatige zwart-wit tekeningen illustreren het fictieve verhaal van Isa en Max terwijl foto’s (de mooiste zijn de ruimtefoto’s van de NASA) en wetenschappelijke illustraties het meer informatieve deel aanschouwelijk maken. Een compacte uitleg in zwart omrande grijze kaders ten slotte vat hier en daar alles nog eens duidelijk samen op een bijzonder boeiende en frisse manier. Deze grijze kaders verdwijnen op de achtergrond in de middelste hoofdstukken waar het accent ligt op de magische reis doorheen en rond de aarde. De basisfilosofie die achter dit boek schuilt, is dat materie ondergeschikt is aan trillingen, golven en frequenties die materie voorafgaan. Een ziek lichaam, zo kun je lezen in het boek, is een lichaam dat niet in de juiste frequentie trilt. Muziek is het enige kunstmedium dat rechtstreeks trillingen en dus resonanties kan veroorzaken. Niet verwonderlijk dat de Nederlandse auteur, Karin Thomas (°1971), als muziekwetenschapper zo vertrouwd is met de wereld van frequenties.

Op het einde van het boek vind je een woordenlijstje, maar de meeste verklaringen blijven in een abstract kader steken. In haar nawoord verwijst Thomas naar informatieve websites waaronder ook die van zichzelf waarin ze schrijft dat haar boek als basis dient om er lesmateriaal uit te halen voor het basis- en middelbaar onderwijs. Scholen en ouders die aandacht besteden aan de levensbeschouwelijke en wetenschappelijke vorming van kinderen zullen aangenaam verrast zijn bij het lezen van dit boek dat kinderen een andere manier van denken aanbiedt, los van het rationele denken dat zo eigen geworden is aan onze Westerse cultuur. Het wonderlijke en mysterieuze van de wetenschap in levensbeschouwelijk boekformaat!

– Door Gina Blanckhaert –

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur