Ik praat als een rivier

Onze recensie

De hoofdfiguur in dit prentenboek is een jongen die stottert. Soms heeft hij een ‘slechte praatdag’. Vandaag is het erg naar geweest op school en ging het praten helemaal niet. Zijn vader haalt hem op aan school.  Samen gaan ze naar de rivier om steentjes in het water te gooien. Vader troost zijn zoon. Een rivier is ook niet altijd rustig en vlak, maar soms borrelt en raast hij. Net zo gaat het met het praten van de jongen. Die onthoudt de woorden van zijn vader en put er troost en hulp uit bij een volgende schooldag.

Het hoofdpersonage in dit prentenboek is de ik–figuur. De lezer beleeft het verhaal door de ogen van een stotterende jongen en de auteur zorgt ervoor dat de lezer echt in het vel van de jongen kruipt. Hij spreekt immers uit eigen ervaring.

De tekst beschrijft plastisch wat de jongen meemaakt: “De d van dennenboom  krijgt wortels in mijn mond en wikkelt zich om mijn tong.”  Die dag moet hij tijdens de les zijn lievelingsplek beschrijven en er komt geen woord uit zijn mond: “Mijn mond doet het niet. Hij zit vol met ochtendwoorden.” Later aan de rivier komt zijn verdriet naar boven: “Er zit een storm in mijn buik; mijn ogen lopen vol met regen.”

Ook de illustraties beelden de wanhoop van de jongen uit. Zijn slechte praatdag wordt uitgebeeld vanaf het opstaan. Heel vaak is zijn gezicht paginagroot afgebeeld en word je vooral getroffen door zijn ogen. Vaak ook zijn de tekeningen wazig, bvb wanneer hij in de klas iets moet zeggen en alle hoofden van zijn klasgenoten zich omdraaien naar hem. Wanneer hij met zijn vader aan de rivier zit, wordt het beeld plots heel scherp. In het midden van het boek zijn de bladeren in tabernakel gevouwen. De buitenkant toont het ongelukkige gezicht van de jongen. Wanneer je de bladen openklapt, zie je de jongen in de rivier. Zijn papa zegt dat hij praat als een rivier. Hij begrijpt wat het stotteren met hem doet en kan de volgende dag zijn verhaal wél vertellen in de klas. De jongen staat nu vooraan in de klas afgebeeld en de medeleerlingen zijn haarscherp te zien.

Dit boek is zeker herkenbaar voor stotteraars, maar geeft ook inzicht aan kinderen die een stotterend klasgenootje hebben.

Lut Vanderaspoilden

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur