Heksen moeten branden

Heksen moeten branden

Onze recensie

Heksen horen niet alleen thuis in sprookjes. In het verleden werden vrouwen wel eens beschuldigd van hekserij en dat had zware gevolgen. Het overkwam Jeanne die na de dood van haar zoon Dirk en de verbanning van haar echtgenoot alle levenslust verliest. Ze dwaalt doelloos rond en wordt een gemakkelijke prooi voor diegenen die wraak willen nemen op haar man Corneel.

Hij durfde het aan om de zoon van rechter Doderoens aan te klagen voor moord om zo het leven van een onschuldige te redden. Het wordt Corneel niet in dank afgenomen. Hij wordt verbannen naar Venlo op twaalf dagreizen van Hingene.

Voor Jeanne en haar dochter Beatrijs breken sombere tijden aan. Jeanne wordt ervan beschuldigd met de duivel omgang te hebben en andermans eigendommen te beschadigen. Een blikseminslag, een dode koe..; het was in die tijd voldoende om een schuldige aan te wijzen. Maar ondanks alle folteringen in de gevangenis weigert Jeanne iets te bekennen. Ook dat wordt verkeerdelijk geduid en ze wordt tot de brandstapel veroordeeld. Haar bezittingen worden verbeurd verklaard en Beatrijs zal in een klooster ondergebracht worden.

Maar juist op het moment dat alles er hopeloos uitziet, verschijnt Servaes Vlamynck, de jonge assistent van rechter Doderoens. Hij beseft hoe onrechtvaardig het vonnis is en wil Beatrijs en haar moeder helpen. Zijn verzoekschrift bij de opperrechter in Gent om het vonnis te herzien via een ‘Aanvraag tot de weegproef’, wordt ingewilligd.

Maar de tijd dringt en omdat ook de natuur als spelbreker optreedt, kan de heksenverbranding slechts op het nippertje afgelast worden. Helaas kort nadien sterft Jeanne in de cel. Haar lijk wordt haastig begraven, zodat Beatrijs niet eens afscheid kan nemen van haar moeder. Dat is op zijn minst verdacht vooral omdat alles klaar was voor de herziening. Servaes blijft zich het lot van Beatrijs aantrekken en dat zint rechter Doderoens niet, maar gelukkig zijn er ook mensen die het hart op de juiste plaats hebben en deze kwetsbare jonge mensen helpen om elders hun toekomst op te bouwen.

Roger Vanhoeck beschrijft met passie die donkere bladzijde uit onze geschiedenis. In de periode 1550-1650 werden honderden vrouwen als heks veroordeeld en terechtgesteld. Politieke motieven en de verbeten strijd tussen katholieken en protestanten speelden daarin zeker een rol, maar ook afgunst en bijgeloof. Ook vandaag nog zijn er landen waar mensen zich laten meeslepen door hun angst voor wie anders is en waar rechters het niet zo nauw nemen met de waarheid. En is de traagheid van het gerecht ook niet een ander blijvend pijnpunt?

Deze historische roman maakt jongeren bewust van het belang van een eerlijke en onafhankelijke rechtspraak. Het vraagt veel moed om zoals Corneel en Servaes of de naamloze kapitein zich te verzetten tegen corruptie en machtsmisbruik en het op te nemen voor de zwakken.

Rita Ghesquiere

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur