H@ck de kolonie

Onze recensie

In de futuristische thriller H@ck het instituut had Mirjam Mous al een staaltje weggegeven van haar kunnen.  Ze houdt de spanning even hoog in het vervolgverhaal “Hack de kolonie”.

Broer en zus Holden Prissy leven in Paradise, een futuristische wereld, schijnbaar ideaal, maar super gecontroleerd.  Holden is “gevangen” genomen en leeft in Clifton, een soort detentiecentrum voor criticasters.  Hij ontdekt dat het computersysteem Sims zijn zus Prissy misbruikt om de drie hoofdcomputers met elkaar in verbinding te brengen, en daarna oppermachtig te worden. Prissy en haar hackervrienden Laser en Mo zijn niet op de hoogte van dit plan.  Zij willen de computersleutels gebruiken om het systeem te hacken en op die manier de leiders te ontmaskeren en aan het licht te brengen dat iedereen kalm gehouden wordt door het gebruik van calmaxine.  Broer en zus komen in conflict met elkaar.  Wie heeft gelijk?

Er zit een enorme vaart in het boek.  De zeer sterke spanning komt tot stand door het afwisselend vertelstandpunt, nu eens vanuit de broer, dan weer vanuit de zus.  Zowel het taalgebruik als de denkwijze van de personages sluit nauw aan bij de leeftijd van  de hoofdpersoon.

Dit boek is geknipt voor jongeren die van spanning houden.  Dikwijls komt de vraag naar boven : wat is fictie, wat is realiteit?  Stof genoeg om dieper stil te staan bij levensvraagstukken en vooral bij die ene vraag die de kern vormt van alle sciencefiction: wat met de toekomst van onze aarde?

Lieve Lams

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur