Goed of kwaad?

Goed of kwaad?

Onze recensie

‘Er is goed en er is kwaad’ , zo opent Oscar Brenifier zijn boek. Dat lijkt duidelijk, maar is het dat wel? Natuurlijk niet, lijkt de auteur te willen zeggen! Voor de één zijn het misschien elkaars totale tegenpolen, maar voor de ander kan het iets vaag zijn, of kunnen ze op een bepaalde manier minder contrasterend zijn dan ogenschijnlijk wordt aangenomen. Zo kan bijvoorbeeld iets dat jij kwaad vindt, door iemand anders goed gevonden worden. Denk maar aan iets gewoon als chocolade. Lekker vinden we het bijna allemaal, maar er zitten zowel goede als minder goede voedingsstoffen in. Is het dan goed of kwaad, of misschien een beetje van allebei? Eenvoudig om te zeggen is het alvast niet.

Verder kunnen interpretaties ook verschillen van mens tot mens en van cultuur tot cultuur, meldt de schrijver terecht. Dit kan soms tot verrassingen, misverstanden of zelfs ergere dingen leiden. Maar moeten we die ergere dingen, zoals oorlogen of geweld, vermijden door strenge wetten, of moet iedereen zelf maar weten en beslissen wat goed is, en wat kwaad? Een andere heel moeilijke, maar daarom niet minder interessante vraag is of je pas gelukkig kan zijn als je voor anderen goed doet? Of is eerst aan jezelf denken niet beter omdat je je dan goed in je vel voelt en dan sowieso andere mensen aansteekt? Waarschijnlijk ligt het antwoord ergens tussenin…

De tegenstelling, of de vraagstelling over beide polen, stemt alvast tot nadenken! Andere voorbeelden van vragen zijn: Moet je het kwade met het kwaad bestrijden of net met het goede? Of nog: Bestonden goed en kwaad al voor de mensen er waren, of hebben wij ze uitgevonden? Sterke, maar geen simpele vragen, die jong en oud bezighouden en op toegankelijke wijze worden gepresenteerd in dit filosofisch prentenboek. Heel mooi is de techniek van de auteur, die hij ook in andere boeken rond filosofie en kinderen toepast.

Bij elke vraag die hij aan de lezer (jong én oud) stelt, toont hij namelijk dat er altijd twee kanten aan een medaille zijn. Ondanks het feit dat jij en de personen die je heel graag hebt elk ‘een andere kant van de medaille’ mooier vinden, hoef je elkaar niet minder lief te vinden of heeft niet de ene gelijk en de andere ongelijk. Ook de afsluiter ontlokt enerzijds een diepe frons en een brede glimlach: ‘En jij?’ , vraagt Brenifier wel heel direct.

Enerzijds stemt dat tot nadenken, want vaak lijken concepten als ‘goed’ en ‘kwaad’ zo vanzelfsprekend en algemeen vaststaand dat je er niet over hoeft na te denken. Maar anderzijds geeft het moed, omdat hij je doet beseffen dat ook jij (en jij, en jij!) en je mening waardevol zijn! Daarnaast valt op hoe weinig woorden er op elke pagina staan, maar hoe sterk hun impact is.

Brenifier en illustrator Després tonen met weinig woorden en krachtige beelden aan dat ogenschijnlijke tegenstellingen en verdoken gelijkenissen stemmen tot dieper nadenken, tot het bevatten en beseffen van abstracte begrippen en gevoelens. De fleurige tekeningen van Jacques Després kleuren de met weinig woorden gevulde pagina’s in en vertellen hun eigen verhaal. Twee lieflijke mensjes, in een modern jasje, beelden de vraag uit en bieden een voorbeeldsituatie van waarover de vraag gaat. Ook relativeren ze door hun kleurigheid de levensvragen. Kortom, een prachtig prentenboek, om samen of alleen te lezen, dat niet enkel om woorden of prenten gaat, maar ook om goede en rechtschapen daden!

– Door Sebastian De Witte –

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur