Geluk voor Kinderen

Geluk voor Kinderen

Onze recensie

Geluk voor Kinderen is een voorleesboek over de waarden die de basis kunnen vormen voor een gelukkiger leven. Een positieve houding en de manier waarop je naar de wereld kijkt, zijn immers doorslaggevender dan je levensomstandigheden. Echt geluk zit in het delen van geluk.

Het boek telt tien verhalen. Ze zijn vrij kort en schetsen telkens een wereld waarin een bijzondere vogel centraal staat. In de tien verhalen komen belangrijke levenswaarden zoals jezelf zijn, delen en iets doen voor anderen naar voor. We maken kennis met tien verschillende vogels, elk met een eigen levensverhaal.

Deze losse vertellingen vormen samen de tien sleutels tot geluk. Het verhaal van Branta, de kleine gans, gaat bijvoorbeeld over kracht, over moedig zijn en niet opgeven. Branta verlaat samen met mama en papa gans en nog vele andere ganzen de koude vijver om naar een verre warme plek te vliegen. Branta vliegt voor het eerst mee. Ganzen kunnen heel lang vliegen en zijn heel dapper. Ze vliegen in een V-formatie en nemen om beurten de kop. Zo ziet Branta dat mama op kop vliegt en daarna ook papa. Zijzelf vliegt ook eventjes op kop en doorstaat de stevige wind. Ze spant zich in ook al zijn haar vleugels nog klein. Ze vindt het zelfs fijn !

Geluk voor Kinderen is een veelzijdig boek, want naast voorlezen, prenten bekijken, kan je met behulp van vragen even napraten, een denkoefening maken, en krijg je opdrachtjes aangereikt om samen iets te doen. Als voorleesboek is het geschikt voor verschillende leeftijden. Je kan het immers perfect aanpassen aan de doelgroep door vragen en opdrachten te variëren. Geluk voor Kinderen vraagt wel wat tijd. Lees bij voorkeur tijdens de dag deze verhalen voor zodat je er wat dieper kan op ingaan. Dit boek is geen verzameling van verhaaltjes-voor-het-slapengaan.

Oma Lutgart en Ciska (11).

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur