Filosofie in beeld

Filosofie in beeld

Onze recensie

Leren filosoferen, hoe doe je dat? Hoe werkt ons brein? Wat doen we met onze gedachten? Margreet de Heer helpt tieners en andere geïnteresseerden om het abstracte filosoferen in kaart te brengen. Ze gebruikt daarvoor de toegankelijke beeldtaal van het stripverhaal.

In het inleidende deel verduidelijkt ze termen als zelfbewustzijn, logisch denken, taal, symbolen en abstract denken. Daarna komen de grote denkers uit de Westerse filosofie aan bod. Voor de Oudheid zijn dat Plato, Socrates en Aristoteles. Voor de middeleeuwen Augustinus en Thomas van Aquino. Uit de zestiende en zeventiende eeuw licht ze het werk van Erasmus, Descartes en Spinoza toe. In het laatste deel werkt de Heer de gedachte uit dat iedereen een persoonlijke filosofie heeft. Daarom plaatst ze naast het werk van bekende filosofen als Nietzsche en Steiner ook de levensbeschouwing van haar man Yiri en van haar broer Maarten.

Margreet de Heer bezit ontegensprekelijk de gave om moeilijke dingen helder voor te stellen. Ze stelt de geselecteerde filosofen op een vlotte manier en met de nodige humor aan de lezer voor. Telkens slaagt de Heer er ook in om een brug te bouwen tussen de abstracte inzichten en de filosofische praktijk. Dat doet ze aan de hand van goed gekozen voorbeelden. Wat is een Socratisch gesprek? (Socrates), Wat is verandering? (Aristoteles), Wat betekent ‘vrije wil’? (Plato & christelijke filosofie). Door die concrete aandachtspunten kan ze ook de inzichten van de verschillende filosofen onderling vergelijken. Hoe anders denken bijvoorbeeld Plato en Descartes over de werkelijkheid?

Filosofie in Beeld verscheen in 2010 en is nu al aan een derde druk toe. Margreet de Heer verstripte ook de geschiedenis en de basisinzichten van de grote wereldgodsdiensten in Religie in Beeld (2011). Met Filosofie in Beeld kun je zeker ook aan de slag in het onderwijs. Het boek komt tegemoet aan de vragen van nieuwsgierige adolescenten, maar het is misschien ook door het abstracte karakter van de filosofie, net iets minder toegankelijk dan Religie in Beeld .

– Door Rita Ghesquiere –

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur