Een mooie dag om in een boom te klimmen

Onze recensie

Marnus is het middelste kind in een gezin met drie broers. Zijn knappe, oudste broer geeft zoenles aan meisjes, zijn jongste broer is een zakelijk genie. Marnus hangt daar zo’n beetje onzichtbaar tussenin. Hij is telkens de pineut als er thuis klusjes te doen zijn. Op een dag belt een meisje aan de deur. Deze Leila zet zich in voor het behoud van een boom in het park. Ze troont Marnus mee naar de boom en klimt erin om te voorkomen dat hij omgekapt wordt. In een opwelling volgt Marnus haar. Plots wordt hij wél belangrijk. Meer en meer mensen horen van hun protest en er ontstaat een ware volkstoeloop rond de boom. Maar heeft Leila misschien een andere, verdoken reden om deze boom te redden?

Op het eerste gezicht zou je denken dat dit boek handelt over het behoud van het milieu, over een boom die niet omgekapt mag worden. Maar het gaat over veel meer dan dat. Het gaat over twee kinderen die willen gezien worden. Marnus voelt zich een kneusje tussen zijn twee succesvolle broers. Leila mist haar vader sinds die haar moeder heeft verlaten voor een andere vrouw. In hun boom krijgen ze de volle aandacht. Een journalist komt hen regelmatig bezoeken, mensen komen meedoen met hun protest, Leila’s mamma komt bij hen slapen, oom John zorgt voor hen. Langzaam maar zeker worden ze gezien. Parallel aan het openbloeien van hun identiteit, groeit ook hun vriendschap. Ze begrijpen elkaar zonder veel woorden. Op het einde van het boek lijkt hun streven wel mislukt, maar niets is minder waar.

De Zuid-Afrikaanse auteur Jaco Jacobs schreef dit boek oorspronkelijk in het Afrikaans. Je merkt het aan de namen van de bomen: een witkaree, een soetdoring of een kipersol komen vooral in Zuid-Afrika voor. Met het personage oom John komt ook het thema apartheid even aan bod. De broer van John heeft immers verzet gepleegd bij de gedwongen verhuizingen uit District Six in de jaren 70.

Marnus is het hoofdpersonage in het boek. Het verhaal wordt vanuit zijn standpunt verteld. Door het boek heen maakt hij de grootste metamorfose door. Bij het begin van het verhaal is hij het sulletje dat overheerst wordt door zijn twee broers, tegen het einde is hij zich bewust van zijn talenten en heeft hij heel wat zelfvertrouwen gewonnen. Dit boek leest vlot weg als een simpel verhaaltje, maar onder de verhaallijn herbergt het heel wat levenswijsheid.

Lut Vanderaspoilden

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur