zaterdag-onweer

De zaterdag van het onweer

Onze recensie

Cassie is net verhuisd met haar moeder naar Wierse, een dorp in Oost-Nederland. Ze mist Leiden, de stad waar ze vroeger woonden. In het dorp voelt ze zich een buitenbeentje. Bovendien maakt ze zich zorgen over Monique haar alleenstaande moeder, die problemen het liefst verdringt met alcohol en vluchtige liefdesavontuurtjes. Cassie zelf heeft een supermarktbaantje om haar financiën wat bij te spijkeren. Op een broeierige zaterdag wordt ze aangerand door een aantal jongens uit het dorp. Ze vlucht weg in de omheinde tuin van Borgerhof, waar de zonderlinge bewoonster Coba haar met tegenzin helpt.

Later vinden de oude dame en Cassie elkaar en er groeit tussen beiden een vreemde vriendschap, die hun leven grondig zal veranderen. Maar eerst leert Cassie opkomen voor zichzelf. Ze doet aangifte van de aanranding ook al kost het haar baantje in de supermarkt. Gelukkig nemen een leraar, oude en nieuwe vrienden het voor haar op. Ook haar moeder probeert haar leven weer op de rails te krijgen. Intussen gaat Coba samen met Cassie op zoek naar een stuk verdrongen verleden. Ook Monique probeert met zichzelf in het reine te komen. Stilaan raken beide geschiedenissen met elkaar verstrengeld. De zaterdag van het onweer laat zien hoe Cassie de moed vindt om haar leven in handen te nemen en daar ondanks alle problemen thuis ook in slaagt. Dat kan alleen met de steun van volwassenen die het goed met haar menen: Hugo, Moussa, meneer Feenstra en natuurlijk Coba. Maar ook Coba heeft een lange weg te gaan. Veel te lang heeft ze anderen laten beslissen over haar leven. Ze is ingedommeld en zo konden leugens en geheimen wortel schieten.

De vriendschap met Cassie geeft haar moed en nog net op tijd kan ze orde op zaken stellen. Leugens en geheimen bepalen ook het leven van Monique die geen open kaart speelt met haar dochter. Ze vlucht liever weg in een valse droomwereld. De zaterdag van het onweer toont de nefaste gevolgen van dat destructief gedrag, maar geeft ook aan dat Monique die zelf als kind liefde miste, door dat verleden getekend is en er niet in slaagt om haar dochter een warme thuis te geven.

Rita Ghesquiere

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur