De verstekeling

De verstekeling

Onze recensie

De verstekeling is bijzonder actueel. Het boek gaat over een terreuraanslag in Amsterdam en over de radicalisering van moslimjongeren. Daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan de psychologische ontwikkeling van een jongeman, Karim, die geconfronteerd wordt met allerlei persoonlijke problemen en veranderingen bij zijn vroegere vrienden.

Karim zelf is een rechtenstudent die een beetje het noorden kwijt is: hij weet niet wat zijn doel in het leven is, hij lummelt maar wat aan en neemt het studeren niet al te serieus. Als zijn relatie met zijn vriendin Dascha op de klippen loopt, raakt hij nog meer de weg kwijt en van studeren komt er helemaal niets meer in huis. Bovendien maakt hij zich ook zorgen om zijn vroegere schoolvriend Amir, vooral nadat de ouders van Amir hem opzochten met de vraag of hij nog iets van hem gehoord heeft. Amirs ouders vrezen dat hun zoon op het slechte pad geraakt is door Moussa, een oudere man die heel wat invloed kon uitoefenen op jongeren die naar de moskee gaan en hen tot radicale ideeën leek aan te zetten in zijn café Al-Waha.

De bezorgdheid van Amirs ouders blijkt niet ongegrond Door op zoek te gaan naar informatie over Amir komt Karim ook ongewild in gevaarlijke situaties terecht. Gelukkig vindt Karim wat afleiding in een reisje naar Berlijn, samen met zijn nieuwe huisgenoot Joost en Hugo, een vriend van Joost die in Berlijn studeert. Hugo blijkt echter een vreemde snuiter en hun vriendschap zal op een vreemde manier eindigen…

Deze twee aspecten van Karims leven – zijn verbondenheid met de Marokkaanse cultuur en de radicalisering van een oude schoolvriend waardoor hijzelf ook ongewild betrokken raakt bij terreurplannen enerzijds en het ontstaan van een nieuwe vriendschap met Hugo anderzijds – lijken op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken te hebben, maar toch komen ze op het einde van het verhaal op een verrassende manier samen.

De verstekeling wil de aandacht vestigen op actuele problemen waarmee onze maatschappij geconfronteerd wordt: terreuraanslagen, radicalisering van jongeren en de moeilijke integratie van buitenlanders in onze westerse samenleving. Het boek slaagt er in om op een duidelijke manier een beeld te schetsen van de problematiek. Bovendien wordt het verhaal verteld vanuit het perspectief van een Marokkaanse jongen die geconfronteerd wordt met radicalisering, maar zelf weigert om mee te gaan in de denkwijze van de radicale moslims. Op die manier geeft het boek ook een krachtige boodschap mee: je kan en mag niet alle moslims over dezelfde kam scheren.

Karen Bergen

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur