De kruisdraagster

De kruisdraagster

Onze recensie

Anna Tanner groeit op in een schijnbaar perfecte wereld. Europa heeft in de tweeëntwintigste eeuw honger en ziekte verbannen. Alles is goed georganiseerd en technische snufjes maken het leven aangenaam. Het dagelijks voedsel wordt opgehaald aan afhaalpunten. Iedereen krijgt de kans om een opleiding te volgen die bij hem of haar past. De nieuwe burgermaatschappij steunt op vier pijlers: Vrijheid, Gelijkheid, Verdraagzaamheid en Vrede.

Anna prijst zichzelf gelukkig dat ze kan studeren aan het humanium. Ze koos voor de apollinische levensweg en behaalde reeds een van de zeven niveaus van zelfontplooiing. Met Felix een uitwisselingsstudent, die hetzelfde parcours volgt, onderhoudt ze een vriendschappelijke relatie. Op een dag wordt haar vanzelfsprekend bestaan totaal overhoop gegooid.

Op weg naar school stopt een bedelaar haar een briefje in de hand met een kruis en deze geheimzinnige woorden ‘ U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden ‘. Die dag krijgt Anna ook voor het eerst les van een nieuwe ‘humanitus perfectus’ of docent.

Adonis Magellan doceert het vak Geschiedenis. Anna voelt zich meteen aangetrokken tot deze knappe jeugdige man die veel jonger oogt dan alle andere docenten. Als ze ’s avonds opnieuw langs de plek loopt waar de haveloze man zat, vindt ze alleen een plas bloed. Hier begint de zoektocht van Anna naar de betekenis van die onverwachte boodschap. Biedt het vak geschiedenis haar de kans om uit te zoeken waar het kruis voor staat? Leven er nog christenen in het part waar zij woont of is deze groep volledig verdwenen in het atheïstische Europa? Anna beseft op dat ogenblik niet hoe gevaarlijk haar plan wel is. Ze botst snel op haar grenzen.

Aquilina Akbaba, de meesteres die dagelijks het doen en laten van studente Anna Tanner volgt, vindt een project over christenen een misplaatst idee. Adonis Magellan haar docent, moedigt haar echter aan en wil haar helpen. En toch. Wat vroeger vanzelfsprekend was, zorgen voor haar moeder die eigenlijk geen plek heeft in de samenleving, wordt plots moeilijk. En wie mag of kan ze in vertrouwen nemen? Als Anna daadwerkelijk een groep ondergedoken christenen leert kennen wordt de situatie nog complexer. Ze voelt zich aangetrokken door deze haveloze mensen die bijzonder liefdevol met elkaar omgaan terwijl ze elke dag moeten vechten om te overleven.

Anna wil helpen maar ontdekt meteen hoe gevaarlijk dit is. Wie christenen helpt wordt zelf meedogenloos omgebracht. Daarom moet Anna voorzichtig te werk gaan en zo raakt ze verstrikt in een web van leugens. Ze ontdekt de donkere achterkant van haar perfecte wereld en daar heersen geweld, machtsmisbruik, censuur en discriminatie…

Het nieuwe Europa is niet langer de ideale wereld waar ze tot voor kort in geloofde. Als ze ten slotte verraden wordt door de mensen in wie ze vertrouwen had, ziet de toekomst er voor Anna heel somber uit. De Kruisdraagster houdt onze samenleving een spiegel voor. Vrijheid, Gelijkheid, Verdraagzaamheid en Vrede zijn ook in onze maatschappij belangrijke waarden, maar hoe verdraagzaam zijn we echt tegenover mensen die een andere mening hebben? Krijgt iedereen gelijke kansen? En wat met de zelfontplooiing een andere centrale waarde. Versterkt ze het egocentrisch denken dat ons gemakkelijk afsluit van de nood van anderen zodat uiteindelijk de wet van de sterkste zegeviert? Lydia Schwarz stelt de lezer nog andere pertinente vragen. Welke plaats krijgt spiritualiteit? Hoe eurocentrisch is ons wereldbeeld? Wat betekent vrijheid in een samenleving waar jonge mensen continu via allerlei apparatuur opgevolgd worden?

De Kruisdraagster houdt je van bij het begin in de ban en als lezer wil je weten hoe Anna zich zal redden in een wereld die steeds vijandiger wordt. Het open einde laat je nieuwsgierig achter en dus is het uitkijken naar het vervolgdeel dat er zeker komt. Geloof is een moeilijk onderwerp in onze samenleving waar het wetenschappelijk discours en het kritisch rationeel denken hoog aangeschreven staan. In deze toekomstroman komt het geloof zo ter sprake dat het voor adolescenten aantrekkelijk wordt. De Kruisdraagster voert je mee naar een alternatieve wereld, herkenbaar en toch anders. Het geloof van de personages en de positie van religie in de samenleving is een van de factoren die het verschil maakt met onze wereld. Misschien worden jongeren door dit boek wel net zo nieuwsgierig als Anna Tanner en gaan ze op zoek naar wat christenen echt bezielt.

Rita Ghesquiere

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur