De golf

Onze recensie

Dit boek is het relaas van een waar gebeurd experiment in een geschiedenisklas in Californië.  Een leraar richt bij wijze van proef een  beweging ‘De Golf’ op om aan de leerlingen een beeld te geven van het leven in nazi-Duitsland.  In minder dan geen tijd begint ‘De Golf’ een eigen leven te leiden, wordt er gesalueerd, komen er slogans en komt er ruzie met wie niet wil meedoen.  De Golf beperkt zich niet meer tot één klas, maar verspreidt zich over de ganse school.  Is er een mogelijkheid om dit te stoppen?

Verrassend hoe je meegesleept wordt in dit verhaal: de auteur slaagt erin je de tweedracht en groepsdruk als het ware aan den lijve te laten beleven.  Deze krachtige en bij momenten verontrustende ervaring wordt gevat in levendige dialogen, korte zinnen en korte, overzichtelijke hoofdstukken.  De directe, vlotte stijl maakt het boek ook toegankelijk voor jongeren die minder graag lezen.

De golf (voor het eerst uitgegeven in 1981) mag met recht een jeugdklassieker en een uiterst belangwekkend boek genoemd worden, niet in het minst in deze tijd waarin de term ‘nazisme’ meer en meer opduikt.

Lieve Lams

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur