De bende van Lijp Kot

De bende van Lijp Kot

Onze recensie

Het verhaal speelt zich af in het oude Amsterdam in het jaar 1762. Pontius woont in het Aalmoezeniersweeshuis want zijn vader keerde niet terug van een walvisvaart. De jongen is blij en fier dat hij werk heeft als visbezorger. Op één van die tochten vindt Pontius een gewonde man in een straatje waar hij net vis bezorgde. Niemand gelooft hem als hij beweert dat hij niets met de dode man te maken heeft. Er wacht hem een lange gevangenisstraf maar door een onachtzaamheid van een cipier weet hij te ontsnappen.

Op zoek naar een schuilplaats komt hij terecht bij een dievenbende. Pontius wordt een handige zakkenroller maar het stelen blijft knagen . Hij had zijn vader immers beloofd om nooit te stelen . ‘Stelen is voor lafbekken ‘ drukte zijn vader hem op het hart. Wanneer Pontius ontdekt dat Lijp Kot, de leider van de bende, méér weet over de moord waarvan hij verdacht werd, wil hij kost wat kost de waarheid over de moord achterhalen.

Via dit spannend misdaadverhaal schetst de auteur een realistisch tijdsbeeld van het leven van arme mensen in het Amsterdam van de achttiende eeuw. Hij heeft zich grondig geïnformeerd over de gebruiken, klederdracht, voedsel , rechtspleging , het leven in het weeshuis enz. Hij gebruikt in zijn verhaal ook typische woorden uit die tijd, zoals duit’, ‘gezel’ , ‘baljuw’. Deze begrippen worden in een verklarende woordenlijst achteraan in het boek uitgelegd.

Op zijn website schrijft de auteur : ‘ Veel historische boeken gaan over bekende personen die hebben geleefd, of over belangrijke perioden uit de geschiedenis, zoals de Gouden Eeuw of de Tweede Wereldoorlog. De bende van Lijp Kot niet. De hoofdpersoon is een doodgewone jongen uit het Aalmoezeniers-weeshuis in de 18e eeuw. Een jongen die ondanks zijn ellende het beste ervan probeert te maken, maar door het lot verandert zijn leven.

Dat is nou juist wat ik interessant vind: een gewone jongen, in een bepaalde eeuw, die op een dag in de problemen komt. Ik vind het geweldig om lezers te laten zien hoe Amsterdam er in die tijd uitzag, welke gewoontes er waren, wat voor kleren ze droegen en hoe ze hun billen afveegden. Omdat hij in zijn boek zo knap historische feiten koppelt aan spanning en avontuur, kunnen jonge lezers zich het leven van onfortuinlijke leeftijdsgenoten in die tijd levendig voorstellen.

Anita Wuestenberg

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur