ark van noah

De ark van Noach

Onze recensie

Het verhaal van Noach en de ark is het populairste Bijbelverhaal voor kinderen: het spreekt tot de verbeelding en kreeg een plaats in de drie grote monotheïstische godsdiensten: het Jodendom, het christendom en de islam. Marianne Busser en Ron Schröder – een bekend schrijversduo – brengen het verhaal op hun manier in een speelse tekst op rijm, voor jonge kinderen. Op de eerste pagina wordt het verhaal in zijn context geplaatst. Er zijn op de wereld miljoenen verhalen die worden verteld in verschillende talen. Ze worden bewaard in prachtige boeken en als je een keer in die boeken zou zoeken, dan kom je beslist dit verhaal ergens tegen. Dan verschijnt God op het toneel. Hij maakt zich zorgen over de mensen omdat alles fout gaat. Eens had hij de mensen de aarde gegeven, daar mochten ze samen in vrede gaan leven. Nu deden ze alles wat ze niet mochten, ze maakten veel ruzie en scholden en vochten. God vertelt Noach zijn plan. Noach moet met zijn familie een ark bouwen en dan zal God twee dieren van elke soort naar hem sturen. De mensen lachen met Noach, maar hij laat zich niet van de wijs brengen. Als de ark klaar is slaat Noach een voedselvoorraad in voor zijn gezin en voor de dieren. Dan zet hij de poorten wijd open en de dieren snellen toe. Als iedereen aan boord is, vaart de ark uit. Het water stijgt en de ark dobbert op de grote zee. Later verdwijnt het water weer en de ark loopt vast op een rots. Noach zendt eerst een raaf uit, maar die keert snel terug. Daarna stuurt hij een duif uit en die brengt hem een olijftakje. Het is tijd voor een nieuw begin Langzamerhand kleurde de aarde weer groen en Noach begreep het: nú mocht hij het doen. Hij ging naar de deur en deed hem wijd open, toen kwamen de dieren naar buiten gelopen. Ook Noach en zijn zonen beginnen een nieuw leven en God belooft dat dit nooit meer zal gebeuren: Hij tekent een boog met prachtige kleuren. De toon in dit kinderboek is uiterst positief. Het Bijbelverhaal laat zien dat ook na rampspoed een nieuw begin mogelijk is. God en de mensen dragen samen zorg voor de aarde. Een aanrader voor wie kinderen vertrouwd wil maken met dit eeuwenoude verhaal!

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur