Briljante planten

Onze recensie

Wist jij dat Velcro eigenlijk werd uitgevonden door een plant, dat tomatenplanten ervoor kunnen zorgen dat soortgenoten trager gaan groeien of dat sommige planten zichzelf schoon houden?
Eerlijk gezegd wist ik het niet. Toen ik dit boek doornam, herontdekte ik hoe briljant de plantenwereld in elkaar zit. Natuurlijk had ik vroeger in de scheikunde- en biologielessen wel de nodige formules geleerd, maar heel concreet had ik die nooit gevonden. Aangenaam verrast was ik dus, toen ik merkte hoe de auteurs van dit boek erin slaagden om ingewikkelde dingen eenvoudig uit te leggen op het niveau van een lagereschoolkind.

De eerste bladzijden van het boek bestaan uit twee tekeningen. Op een eerste tekening verbergt een groep dieren een protesterende massa. Pas als de dieren op prent twee zijn verdwenen, merk je dat het om planten gaat. Dat is dan ook het uitgangspunt van de auteurs: we zoeken vaak in de natuur naar de dieren die zo mooi in natuurfilmpjes in beeld worden gebracht, maar vaak gaan we voorbij aan de plantenwereld. Daaraan willen ze in dit boek verhelpen.

Planten worden voorgesteld als denkende wezens die strategieën uitdenken om in leven te blijven of om zich te verdedigen. Dat doet de waarheid natuurlijk een beetje geweld aan, maar het maakt het wel eenvoudiger om dingen uit te leggen. De auteurs verklaren dit door te stellen dat de definitie van intelligentie is dat je problemen moet kunnen oplossen. Planten hebben dan wel geen hersenen, maar lossen toch problemen op. Dus, beschouwen ze hen in dit boek als intelligente wezens.

De auteurs moedigen de lezer aan om interactief met het onderwerp aan de slag te gaan. In enkele hoofdstukken zijn een aantal zoekwoorden in rood aangeduid. De bedoeling is om deze woorden in te typen in YouTube en daar op zoek te gaan naar filmpjes van bijvoorbeeld een kruidje-roer-mij-niet dat zichzelf opvouwt of een spuitkomkommer die zijn zaden weg spuit.

De bladspiegel en illustraties zijn op maat van het doelpubliek. Sporadische plantenfoto’s wisselen af met grappige tekeningen die de eigenschappen van planten uitbeelden. Weetjes worden in tekstballonnetjes afgedrukt. Al die plantenwijsheid is verzameld in 3 grote delen: wat planten zijn, wat ze doen en wat ze denken, wat ze voor ons doen.
Briljante planten geeft een briljante kijk op de plantenwereld. Dit boek is een mooie aanwinst voor je kinderboekenplank.

Lut Vanderaspoilden

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur