Bijbel debruyn

Bijbel. Verhalen uit het Oude Testament

Onze recensie

In dit Bijbelboek worden de grote verhalen uit het Oude Testament verteld voor een breed publiek van kinderen en volwassenen. De samenstellers kozen voor de klassieke Bijbelse opbouw. Het boek begint bij de twee scheppingsverhalen, gevolgd door het verhaal van de Zondvloed en de toren van Babel. Daarna zijn de Aartsvaders aan de beurt: Abraham, Isaak en Jacob en het bekende verhaal van Jozef die door zijn broers als slaaf verkocht werd. Nadat hij het tot onderkoning van Egypte bracht, trokken zijn broers met hun families naar dat land. In een volgend deel komt Mozes op het voorplan. Hij groeit als joods jongen op aan het hof van de Egyptische farao en zal zijn onderdrukte volk terugbrengen naar hun beloofde land. Maar eerst moeten ze vele jaren zwerven door de woestijn. De verhalen van Simson en Ruth horen thuis in de periode dat rechters heersen over het nieuwe land. Zij worden opgevolgd door de koningen David en Salomo. Verschillende wijze profeten zoals Samuël, Elia en Elisa spelen dan een belangrijke rol. Jeremia is de profeet van de Babylonische ballingschap; Ezra, Zacharia en Jesaja zijn de profeten van de terugkeer. Zij spreken de hoop uit dat er een nieuwe tijd komt. Het boek eindigt met de verhalen van Ester, Daniël en Job. Bijbel. Verhalen uit het Oude Testament kreeg een apart groot formaat (27/37 cm.) De bijzondere illustraties van Sassafras De Bruyn trekken meteen de aandacht. Op dubbele pagina’s zet zij de centrale gebeurtenissen of personages neer, vaak in goed bedachte composities. Bij het tweede scheppingsverhaal zien we op de linkerpagina Adam en Eva met de slang, in de rechter benedenhoek Kaïn en Abel. Bij het verhaal van Isaak tekent de De Bruyn Isaak op de offersteen, maar ook de ontmoeting tussen Isaak en Rebekka bij de waterput. Indrukwekkend zijn verder het gevecht van Jacob met de engel en Jozef die door zijn broers in een diepe put gegooid wordt. Het spel met contrasten vinden we ook terug in het verhaal van Mozes waar de prinses met de onschuldige baby geplaatst wordt tegenover de joden die als slaven moeten werken in Egypte. Het beeld van het joodse volk dat door de gespleten zee naar de overkant kan gaan maakt eveneens een sterke indruk. De beelden van David die koning werd zijn verrassend. De kleine herdersjongen met zijn rossig haar staat op de voorgrond omringd door de oudere broers die verwonderd toekijken. Op de volgende prent lijkt hij haast nog kleiner naast de reus Goliath die hij met stenen uit zijn slinger velt. De illustrator plaatst de huilende baby die door de twistende moeders naar koning Salomo gebracht wordt, in het midden van het boek zodat het lijkt als hij doormidden gesneden wordt. Maar dat is bedrog. Dank zij het wijze oordeel van Salomo wordt hij immers gered. Dat speciale effect herneemt zij verder om het verscheurende leed van Job op te roepen. Sassafras De Bruyn maakt ook handig gebruik van het perspectief. Vanuit de hoogte kijken we neer op Elisa die ziet hoe de profeet Elia in een vuurwagen ten hemel stijgt. Maar als Elisa de zoon van een arme weduwe tot leven wekt zoomt ze van heel dichtbij in op het dode kind. Het kleurenpalet is sober. De Bruyn gebruikt vooral donkere tinten, zwart, grijs, groen met daartussen vaalwitte kleren, een hoofddoek en daartussen hier en daar een oranje vlek. Oranje is de kleur van het gouden kalf, van de brandende braambos, van de mantel van Mozes en het kleed van Deborah. Sylvia VandenHeede hertaalde Bijbel op een vlotte levendige manier. De verhalen zijn sterk ingekort, maar de essentie van de boodschap blijft steeds bewaard. Rita Ghesquiere

Querido

Meer weten

Prof. Bénédicte Lemmelijn verleende aan dit boek haar medewerking. Bij elk verhaal vind je korte interessante informatie bijvoorbeeld over de symbolische betekenis van de namen Adam en Eva, Satan, Messias. Vaak wordt er ook verwezen naar de tekstsoort (sprookje, mythe), de ontstaansperiode en naar gelijkenissen met andere verhalen.

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur