ABC zoekboek

Onze recensie

Is dit een ABC-boek? Jawel, maar niet een zoals er al zoveel zijn. Op de ene bladzijde krijg je meerdere woorden die met de betreffende letter beginnen en op de andere een illustratie waarop die letter meerder keren te zien is in allerlei types. Anders dan in de meeste alfabetboeken worden de genoemde woorden echter niet afgebeeld, behalve één. Het gaat dan ook niet op de eerste plaats om de woorden, maar wel om de letter op zich, meer bepaald om de verschillende vormen en maten die die letter kan hebben. Dat is een interessante invalshoek: het is voor kinderen die leren lezen en schrijven immers een hele opgave om de letters in al die verschillende vormen waarin ze opduiken te herkennen.

Gids door dit letterland is papa flamingo die zijn zoon meeneemt naar ABC. Hulpje van dienst is een vlieg die op elke letterpagina een roze stippellijn met de betreffende letter in de lucht schrijft. Rond die lijn staan de woorden in verschillende lettertypes en groottes. Eén woord (een dier) staat in het roze en net dat woord wordt wel op de illustratie afgebeeld. Die illustraties laten stadsgezichten  zien in een grootstad (New York), waar de betreffende letter op diverse plaatsen opduikt: op etalages, stoepen, reclameborden, straten, muren of kranten, als rookpluimen, graffiti, gedrukt of getekend. Je kan dus zowel het dier zoeken als al die letters.

De illustraties fascineren. Ze bestaan uit collages op basis van fototransfers, gemaakt door de man van Milja Praagman, Leopold van de Ven. De wazige afdrukken met veel witte vlekken roepen een bevreemdende sfeer op, die nog versterkt wordt doordat de mensen in het straatbeeld vervangen zijn door vermenselijkte vogels.

Een vergelijking dringt zich op met Alfabet van Charlotte Dematons. Die bestseller is echter volgens een compleet ander principe opgebouwd. In dat boek is het de bedoeling op elke tekening zoveel mogelijk dingen te zoeken die met de betreffende letter beginnen. Hier gaat het er dus om de letter in zoveel mogelijk vormen te vinden. Als besluit pas hier een rijmpje: ‘Hou je van het ABD/ Koop ze dan maar alle twee.’

Jan Van Coillie

Nieuw

Thema's

Leeftijd

Auteur