Wat?

Lees-Wijzer is een project van SPES dat het leesproces bij jongeren niet alleen wil bevorderen, het project wil lezen op een expliciete manier verbinden met verwondering, zingeving en spirituele groei. Dat zinvolle leesproces wil Lees-Wijzer in de eerste plaats op een moderne, interactieve en boeiende manier aansturen via deze webstek.

Enerzijds wil deze website zowel voor jonge lezers als voor begeleiders en opvoeders (ouders, leerkrachten, bibliotheken, scholen, jeugdbeweging…) een wegwijzer zijn naar kwaliteitsvolle kinder- en jeugdboeken in het domein van zingeving en waardevorming.
Daarnaast wil Lees-Wijzer de jonge lezer helpen om al lezend wijzer te worden en de gelezen boeken te linken aan de omgeving en de persoonlijke zoektocht naar identiteit en levenswijsheid.

Deze website wil dus voor jong en oud zowel een leeswijzer zijn die de weg wijst naar goede en waarde(n)volle boeken, als een bladwijzer om aandachtig te lezen en soms even stil te staan bij een personage, een tekst, een gedicht. We hopen dat jonge lezers via Lees-Wijzer groeien naar ‘anders’ en wijzer lezen.

- Met de steun van KIM fonds -

Logo KIM Fonds