Marcelo en de echte wereld

Auteur:

Francisco X. Stork

Illustrator:
Vertaler:
Aantal pagina's: 275
Uitgever: Lemniscaat
Jaar: 2011

Recensie

Marcelo Sandoval is zeventien. Hij lijdt aan het syndroom van Asperger en heeft een aantal beperkingen. Zo heeft hij moeite om gevoelens te uiten of bij anderen te interpreteren. Taal en vooral dan het spel met verschillende taalregisters vormen voor Marcelo een struikelblok. Hij sluit zich af en luistert graag naar de muziek in zijn hoofd. Marcelo houdt van paarden en mag straks tijdens de zomervakantie de pony’s verzorgen op Paterson, een school met faciliteiten voor personen met een handicap. Maar zijn vader Arturo wil dat zijn zoon de beschermde omgeving van Paterson achterlaat en een vakantiejob aanneemt in zijn advocatenkantoor. Dat zou een prima voorbereiding zijn om het laatste jaar van de middelbare school in een gewone omgeving zoals Oak Ridge High aan te vatten. Marcelo aarzelt, maar neemt dan het voorstel aan.
Tijdens zijn job komt Marcelo de zaak Vidromek op het spoor. Het kantoor van zijn vader verdedigt deze kwalijke firma die met haar ondermaatse autoruiten veel onschuldige slachtoffers gemaakt heeft. Marcelo laat zijn hart spreken en zoekt samen met Jasmine, zijn baas, hoe hij een van die slachtoffers, het meisje Ixtel, kan helpen. De zaak Vidromek brengt hem ook in contact met mensen zoals Jerry Garciá die er een andere, meer idealistische levensfilosofie op nahouden dan zijn vader. Vidromek breekt het veilige besloten wereldje van Marcelo open en brengt hem ook dichter bij Jasmine. Door bewust keuzen te maken, wordt Marcelo zelfstandig. De echte wereld boezemt hem minder angst in en hij neemt de uitdaging aan om in Oak Ridge High zijn plek te zoeken.

Francisco X. Stork brengt in Marcelo en de echte wereld een fascinerend portret van een autistische jongen die de negatieve beperkingen van zijn handicap steeds beter onder controle krijgt. Marcelo leert communiceren met anderen en wapent zich om een volwaardige plaats te veroveren in de echte wereld. Aan het einde van de zomer stippelt hij voor zichzelf een haalbaar toekomstproject uit. Sprekende details zoals Marcelo’s extreme ordeningsdrang, zijn ontwapenende eerlijkheid en de vreemde dialogen vervolledigen het beeld.
Samen met Marcelo ontdekt de jonge lezer in dit boek de harde logica van het advocatenkantoor, waar gewiekste juristen schaamteloos een firma verdedigen die de verantwoordelijkheid van haar falen uit de weg gaat en weigert de slachtoffers eerlijk te vergoeden. Het bloeiende kantoor van Arturo Sandoval en Stephen Holmes staat in schril contrast met het eenmansbedrijfje van zijn vroegere studiegenoot Jerry Garciá.

In dit boek krijgen geloof en zingeving een belangrijke plaats. Marcelo heeft een bijzondere interesse voor godsdienst en vindt kracht in zijn geloof. Hij bidt de rozenkrans in het Spaans zoals zijn oma hem dat leerde, hij schaamt zich niet voor zijn geloof, maar praat er openlijk met anderen over. In zijn gesprekken met rabbijn Heschel zoekt hij naar de betekenis van de Bijbelse teksten zoals het scheppingsverhaal.
Andere personages zoals Jerry Garciá, het verminkte meisje Ixtel en de zusters die zich over haar ontfermen, versterken het beeld dat geloof het leven van mensen kan sturen en betekenis geven. Dat is niet de visie van Arturo die de wetmatigheid van de wereld vooropstelt. ‘In de werkwereld zijn de eersten de eersten en blijven ze de eersten, en de laatsten zijn de laatsten en blijven dat ook.’

Stork plaatst ook Wendell, de zoon van Arturo’s zakenpartner contrasterend tegenover Marcelo, wanneer het gaat over vriendschap, liefde en seks. Wendell doet er alles aan om een afspraakje te regelen met Jasmine die hij aan zijn lijst van vrouwelijke trofeeën wil toevoegen. Marcelo voelt intuïtief aan dat er iets niet klopt. Rabijn Heschel bevestigt zijn aanvoelen. ‘De manieren waarop we seks gebruiken om anderen kwaad te doen zijn ontelbaar en onzegbaar. Elke keer als we een ander als object zien en niet als een mens zoals wijzelf. Als seks uitsluitend bestaat uit nemen en niet geven.’ Zelf heeft Marcelo moeite om gevoelens te onderkennen en te benoemen. Zijn vriendschap met Jasmine wordt getekend door naïviteit, respect en eerlijkheid. Langzaam ontdekt hij dat Jasmine hem eveneens waardeert.

In het nawoord schrijft Francisco X. Stork dat hij als student een tijdlang in een huis woonde van de Communautés de l’Arche, gemeenschappen waar mensen met en zonder handicap het leven delen. De spirit van l’Arche waait door dit boek. Op een heel ongedwongen manier nodigt de auteur de lezers uit om na te denken over handicap en beperking, maar vooral ook over diepere waarden zoals respect, eerlijkheid en vertrouwen. Marcelo houdt de lezers een spiegel voor en stelt fundamentele vragen over de werkwereld maar ook over het gezin, over de relatie tussen ouders en kinderen, over liefde en vriendschap.

- Door Rita Ghesquiere -

Leuke weetjes

De auteur Francisco X. Stork woonde als student een tijdlang in een huis van de Communautés de l’Arche, dat is een gemeenschap waar mensen met en zonder handicap het leven delen. De stichter van de Communautés de l’Arche’ is Jean Vanier.
Meer info hierover vind je op www.larche.be/spip.php?page=sommaire-actu&lang=nl.

Meer leren over dit onderwerp

Links

Een ander boek waarin een personage met het syndroom van Asperger de hoofdrol krijgt is het detectiveverhaal Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht van Mark Haddon (2003). Een levensecht verhaal van een meisje met autisme lees je in Ik wil niet meer onzichtbaar zijn van Birsen Basar.